ПРЕСЛЕДВАНЕ НА СЪКРОВИЩА 2019-1-BG01-KA229-062288 Еразъм+

ПРЕСЛЕДВАНЕ НА СЪКРОВИЩА 2019-1-BG01-KA229-062288 Еразъм+

ПРЕСЛЕДВАНЕ НА СЪКРОВИЩА 2019-1-BG01-KA229-062288 Еразъм+

 

    „Преследване на съкровища“ е партньорски проект, разработен от начални и средни училища от България, Литва, Португалия и Турция, които участват в него, за да представят качественото образование като начин за справяне с дискриминацията и да подпомогнат социалното включване на уязвими групи ученици. От българска страна в проекта участват ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик – координатор и ОУ „Отец Паисий“, с. Гелеменово, общ. Пазарджик. Град Плунге представлява Литва, гр. Монтемор-о-ново – Португалия, а Турция е представена от гр. Истанбул. Приоритетите, които преследва този проект са в няколко насоки - културно наследство, международно сътрудничество, иновативни методи на преподаване.

    Дейностите по проекта стартират през месец ноември 2019 година в България. Темите на тази първа среща са „Учене чрез правене“ и

„Използване на академична таксономия за проектно-базирано обучение“. Ковид кризата довежда до промяна на предварителния план. Мобилностите са възстановени през есента на 2021 година. През месец септември партньорите се срещат в гр. Плунге, Литва, а темата, която реализират е  „Използване на театрални техники в образованието“. Следващите теми  „Използване на детски игри като образователен метод“ и

„Използване на Etwinning в училище“ са обект на проектната дейност по време на посещението в гр. Истанбул, Турция през месец октомври. Последната мобилност е осъществена през месец ноември в Португалия. Партньорите от гр. Монтемор-о-ново представят темата „Музиката като универсален език - използване на музиката в обучението на деца със СОП и музикални техники в преподаването на други учебни предмети“.