Интегриран, междуучилищен и междуинституционален урок на тема "Технологиите в живота ни"

Интегриран, междуучилищен и междуинституционален урок на тема "Технологиите в живота ни"

Интегриран, междуучилищен и междуинституционален урок на тема "Технологиите в живота ни"

На 7 март 2023 година в Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", гр. Пазарджик се проведе интерактивна, междуучилищна и междуинституционална педагогическа практика на тема "Технологиите в живота ни". Учениците от ОУ "Любен Каравелов" и ОУ "Стефан Захариев" заедно показаха овладените компетенции в игри, решаване на казуси и създаване на 3D мисловна карта. Разказаха за развитието на технологиите от каменната епоха до 21. век. Гости на събитието бяха експерти от РУО, директори и учители от област Пазарджик, както и родители на учениците. Организатори на педагогическата практика бяха г-жа Мая Дудова, г-жа Боряна Френска, г-жа Марияна Петрова и служители от детския отдел на библиотеката.