Денят на щастието

Денят на щастието

Денят на щастието

20 март е обявен за Ден на щастието. По този повод Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик организира фотоконкурс в рамките на инициативата "Търсим винаги доброто". Участие в конкурса взеха Петя Нинова Запринова от 3. клас и Заприн Ангелов Ангелов от 2. клас. И двамата ученици бяха наградени с Грамота, а родителите им получиха благодарствено писмо от Кмета на Ощина Пазарджик г-н Тодор Попов.