Новини
Работа в групите по Човекът и природата в 5. клас и 6. клас през учебната 2020-2021 с ръководител г-жа Мая Дудова

Основните цели на проекта за създаване на мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи бяха изпълнени. Изработените материали бяха представяни през учебната година в тематични изложби в училището. Чрез множество проектни дейности, симулационни игри и други интерактивни методи в часовете учениците овладяха ключови компетентности, развиха потенциала и възможностите си за успешно завършване на 5.клас и 6.клас по ,,Човекът и природата“.

Научи повече