Технологиите в живота ни и климатичните промени

Технологиите в живота ни и климатичните промени

Технологиите в живота ни и климатичните промени

      На 16 март 2023 година от 10.00 часа нашите ученици взеха участие в междуинституционален урок на ПГХХТ, гр. Пазарджик, ОУ "Стефан Захариев", гр. Пазарджик и DS Smith на тема "Технологиите в живота ни и климатичните промени" в лабораторията на ПГХХТ. Възпитаниците от прогимназиалните класове на ОУ "Стефан Захариев" бяха придружени от г-жа Мая Дудова /старши учител/, г-жа Боряна Френска /старши учител/ и г-жа Галя Шипарова /медиатор/. Гости на урока бяха д-р Весела Тодорова - старши експерт по природни науки, г-жа Цветанка Чочева - главен експерт в РИОСВ, гр. Пазарджик, г-жа Мария Кръстева и г-жа Кристина Шейретова - представители на DS Smith. Любезните домакини, в лицето на г-н Тодор Джамбов  /Директор/, г-жа Недялка Стамболиева /ЗДУД/, г-жа Петя Килова /учител/ и г-жа Е. Митова /учител/ въведоха нашите ученици в магията на науката "Химия и опазване на околната среда" чрез опити, в които откриваха и доказваха замърсители на въздуха, почвата и водата. Учениците от ОУ "Стефан Захариев" отправиха предизвикателство към учениците от ПГХХТ да направят 3D пространствен пъзел във вид на дърво. В него те събраха на едно място фактори, компоненти и предложения за очистване на околната среда. Представителите на DS Smith предложиха презентация с казуси за рециклиране и спиране на климатичните промени чрез "кръгова икономика".

    Учениците от двете училища преживяха незабравими емоции и се чувстваха удовлетворени с участието си в интерактивните игри и химичните експерименти.