Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини