Еразъм +

Еразъм +

Еразъм +

25.10.2019г.

През месец октомври колегата Елена Баракова участва  в обучение в Рим "Разработване и управление на международни проекти", мобилност по проект "Стъпка по стъпка", съвместно с  колеги от Германия, Люксембург, Португалия, Гърция, Холандия и Реюнион остров .