Еразъм +

Еразъм +

Еразъм +

 

Колегите завършиха успешно курс за обучение, предоставящ практически инструменти за развитие на умения за креативност и мислене в учебната дейност, решаване на проблеми и  изграждане на хипотези от учащите се по различни предмети и възрастови групи, примери за уроци и техния анализ заедно с колеги в обучението от Унгария и Латвия.