Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

Групи по занимания по интереси:

1."Звездица"

- Ръководител:  Гергана Георгиева

2."Моето здраве"

- Ръководител: Мая Дудова

Групи по обучителни затруднения:

1. "Мисля и се справям" 

-Ръководител: Кръстанка Божилова

2. "Родна реч"

- Ръководител: Гергана Георгиева

3. "Математиката не е страшна"

- Ръководител: Пенка Цакова